Que és Qualia Project?
La paraula “qualia” és un terme utilitzat en filosofia per a descriure una qualitat subjectiva de l’experiència conscient. Exemples de qualia són el dolor d’un mal de cap, el gust del vi, o la vermellor d’un cel al vespre. Sabem que cada persona I cada experiència són úniques I en aquesta consideració treballem.

La paraula “project” fa referència a quelcom que és sempre viu, mai del tot acabat, que alimenta I és alimentat contínuament perquè és una part d’un sistema de sistemes… El nostre desig és mantenir-nos vius I creixent amb cada persona, amb la comunitat I l’entorn.

Qualia Project - C/ Barcelona, 90, 2 B - 08401 GRANOLLERS (Barcelona) - Tel. +34 680 79 74 71 - E-mail: info@qualiaproject.com